Wzory pism w j. niemieckim

 

    Nr Wynajem i mieszkanie w Niemczech          Plik do pobrania

1.

Untermietvertrag

Umowa podnajmu pokoju/mieszkania

Word

 2.

Bewilligung zur Untervermietung (finanzielle Gründe)

Wniosek o pozwolenie na podnajęcie pokoju/mieszkania (powody finansowe)

Word
      3. 

Bewilligung zur Untervermietung (neuer Mitbewohner)

Wniosek o pozwolenie na podnajęcie pokoju/mieszkania (nowy współlokator)

Word
      4.

Bewilligung zur Untervermietung (Aufnahme eines Lebenspartners)

Wniosek o pozwolenie na podnajęcie pokoju/mieszkania (wprowadzenie się partnera)

Word

5.

Antrag auf Schufa-Auskunft

Wniosek o zaświadczenie dot. wypłacalności i stanu finansowego

PDF

 6.

Antrag auf Genehmigung zur Tierhaltung

Wniosek o pozwolenie na trzymanie zwierzęcia w wynajmowanym mieszkaniu

Word
      7. 

Antrag auf Mitschuldenfreiheitsbescheinigung

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem

Word
      8.

Mitschuldenfreiheitsbescheinigung

Zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem

Word

9.

Kündigung des Mietvertrages (fristgerecht)

Wypowiedzenie umowy najmu

Word

 10.

Fristlose Kündigung des Mietvertrages (Zahlungsverzug)

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym (z powodu zalegania z czynszem)

Word
     11. 

Fristlose Kündigung des Mietvertrages (schlechtes Verhalten)

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym (z powodu złego zachowania)

Word
     12.

Kündigung des Untermietvertrages (fristgerecht)

Wypowiedzenie umowy podnajmu pokoju/mieszkania

Word

13.

Kautionsrückzahlung (Erinnerung)

Przypomnienie dot. zwrotu kaucji za mieszkanie

Word

14.

Mitteilung des Stromzählerstandes

Zawiadomienie o aktualnym stanie licznika prądu

Word
     15. 

Mitteilung des Gaszählerstandes

Zawiadomienie o aktualnym stanie licznika gazu

Word
     16.

Auszugsmitteilung an Einwohnermeldeamt (Untermieter ist ausgezogen)

Zawiadomienie do urzędu meldunkowego dot. wyprowadzenia się współlokatora

Word

17.

Auszugsmitteilung - allgemein (Untermieter ist ausgezogen)

Zawiadomienie (ogólne, do innych urzędów) dot. wyprowadzenia się współlokatora

Word

18.

Mitteilung über Adressänderung wegen Umzug

Informacja o zmianie adresu zamieszkania 

Word
     19. 

Zusendung fehlenden Unterlagen (allgemein)

Dosłanie brakujących dokumentów (ogólne)

Word
     20.

Kündigung des Stromvertrages

Wypowiedzenie umowy z dostawcą prądu

Word

21.

Sonderkündigung des Stromvertrages wegen Umzug

Wypowiedzenie umowy z dostawcą prądu w szczególnym przypadku (przeprowadzka)

Word

22.

Sonderkündigung des Stromvertrages wegen Preiserhöhung

Wypowiedzenie umowy z dostawcą prądu w szczególnym przypadku (podniesienie ceny usług)

Word
     23. 

Kündigung des Gasvertrages

Wypowiedzenie umowy z dostawcą gazu

Word
     24.

Sonderkündigung des Gasvertrages wegen Umzug

Wypowiedzenie umowy z dostawcą gazu w szczególnym przypadku (przeprowadzka)

Word

25.

Sonderkündigung des Gasvertrages wegen Preiserhöhung

Wypowiedzenie umowy z dostawcą gazu w szczególnym przypadku (podniesienie ceny usług)

Word

 26.

Wohnberechtigungsschein - Erinnerung 

Ponaglenie w sprawie wydania zaświadczenia uprawniającego do wynajmu mieszkania socjalnego

Word
     27. 

Mitteilung einer Namensänderung

Informacja o zmianie nazwiska

Word
     28.

Kündigung der Hausratversicherung

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania

Word

29.

Kündigung des Internet- und Telefonvertrages

Wypowiedzenie umowy z dostawcą internetu i telefonu

Word

30.

Kündigung des TV-Vertrages

Wypowiedzenie umowy z dostawcą TV

Word
    Nr Praca w Niemczech          Plik do pobrania

31.

Antrag auf Urlaub

Wniosek o urlop

Word

32.

Übertragung der Urlaubstage ins neue Jahr

Wniosek o przeniesienie pozostałych dni urlopu na kolejny rok

Word

33.

Antrag auf Vorschuss

Wniosek o zaliczkę

Word

34.

Zusendung der Steuer-ID-Nr.

Prośba o przysłanie numeru identyfikacji podatkowej

Word

35.

Zusendung der Sozial- und Rentenversicherungsnummer

Prośba o przysłanie numeru ubezpieczenia społecznego i rentowego

Word

36.

Kündigung des Arbeitsvertrages (fristgerecht)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Word

37.

Fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages (allgemein)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron (powód podany osobiście)

Word

38.

Fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages (Umzug aus familiären Gründen)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron (przeprowadzka z powodów rodzinnych)

Word

39.

Ausstellung eines qualifiziertes Arbeitszeugnisses

Prośba o wystawienie świadectwa pracy wraz z opinią o pracowniku

Word

40.

Zusendung der Lohnabrechnung - Erinnerung

Prośba o przysłanie miesięcznego rozliczenia płacy

Word

41.

Zusendung der Lohnsteuerbescheinigung - Erinnerung

Prośba o przysłanie rocznego zaświadczenia o dochodach

Word

42.

Antrag auf Vermittlungsgutschein

Wniosek o czek z urzędu pracy (uprawniający do bezpłatnego skorzystania z usług prywatnych pośredników pracy)

Word

43.

Mitteilung über Aufnahme einer Beschäftigung

Zawiadomienie o podjęciu nowej pracy

Word

44.

Antrag auf Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse

Wniosek o zaświadczenie dot. członkostwa w danej kasie chorych

Word

45.

Zusendung der Arbeitsbescheinigung (Bescheinigung zur Vorlage beim Arbeitsamt)

Prośba do pracodawcy o przysłanie zaświadczenia dot. okresów zatrudnienia (do przedłożenia w urzędzie pracy)

Word

46.

Zusendung der Arbeitsbescheinigung - Erinnerung (Bescheinigung zur Vorlage beim Arbeitsamt)

Ponaglenie w sprawie wydania zaświadczenia wspomnianego w pkt. 45

Word

47.

Bankverbindung für Gehaltszahlungen

Konto bankowe do przelewów wynagrodzenia

Word

48.

Mitteilung einer neuen Bankverbindung (für Gehaltszahlungen)

Informacja o zmianie konta bankowego (do przelewów wynagrodzenia)

Word

49.

Rentenversicherungsverlauf

Prośba do niemieckiego systemu ubezpieczeń o wydanie zestawienia okresów składkowych (składki na emeryturę)

Word